dvorana slávy

Tvůrce jazyka


Crown

Mike Cowlishaw - Nemůžete nenavštívit stránku muže, který Rexx vytvořil. Udržuje odkazy, vztahující se k jazykům Rexx, Object Rexx a NetRexx. Stránka je důkazem rozšíření jazyka a jeho přenositelnosti do prostředí různých operačních systémů.
Ještě něco: Moje první setkání s REXXem přeedstavoval článek M. F. Cowlishawa v časopise IBM System Journal The design of the REXX language, IBM System Journal, Vol 23, No 4, 1984, 326-335.

 

Volně dostupné interprety


Crown

Ian Collier & REXX/imc - Na stránce najdete interpret REXX/imc Iana Colliera pro operační systémy Linux a Unix a také užitečné, na platformě nezávislé, věci jako manuál a úvod do jazyka.

 
 
Crown

ooRexx - Open Object Rexx (ooRexx) je otevřený software od Rexx Language Association (RexxLA). Nabízená implementace je distribuována v rámci Common Public License (CPL) v1.0. Začleňuje koncepci objektového programování do standardního Rexxu.

 
 
Crown

Kilowatt Software L.L.C.
r4 Implementace jazyka popsaného v knize "The REXX Language A Practical Approach to Programming [Second edition]" od Michael Cowlishawa, ISBN 0-13-780651-5.
roo! Interpret Objectově orientovaného jazyka Rexx pro Windows.

 
 
Crown

Mark Hessling & Regina - Volně dostupný interpret Regina Marka Hesslinga a Anderse Christiansena je v současnosti spravován Markem Hesslingem. Můžete si stáhnout i obsažný manuál. Reginu lze použít v různých operačních systémech (Linux, FreeBSD, Solaris, AIX, HP-UX, etc.) a také v OS/2, eCS, DOS, Windows/2k/XP/Vista/7/8/8.1, Amiga, AROS, QNX4.x, QNX6.x, BeOS, MacOS X, EPOC32, AtheOS, OpenVMS, SkyOS a OpenEdition. Plus volně ke stažení softwarové balíky - THE, Rexx/EEC, Rexx/SQL, Rexx/ISAM, Rexx/Trans, Rexx/Curses, Rexx/Tk, Rexx/gd, Rexx/Vix, Rexx/Wrapper...

 
 
Crown

Vassilis N. Vlachoudis & BREXX - Volně dostupný interpret BREXX pro DOS, Unix, Windows CE včetně manuálu.

 
 
Crown

Jeff Glatt & Reginald - Volně dostupný interpret jazyka Rexx pro Windows 9x/ME/NT/2000 plus knihovny funkcí, učebnice, skripty ...

 
 

Online dostupné interprety


Crown

Try IT Online (TIO) - Online použití interpretu Rexx (Regina)

 
 
Crown

codingground - Online použití interpretu ooRexx v4.2.0

 
 

Manuály a knihy


Crown

Howard Fosdick a jeho kniha Rexx Programmer's Reference - S předmluvou Michaela Cowlishawa, 686 pages!

Crown

The GSS REXX User’s Guide - Popisuje použití REXX editoru a kompilátoru a vysvětluje syntaxi jazyka Rexx, jeho příkazy a funkce.

Crown

IBM Mainframe Manuály:
z/OS TSO/E REXX Reference & z/OS TSO/E REXX User's Guide.

Crown

The Rexx Language Association - A ANSI X3J18-199X Programming Language REXX dokument.


Programy, utility, documenty, kurzy...


Crown

Rexx tutorial na stránkách tutorialspoint - Od základů až k osvědčeným postupům a technikám a třeba až k použití Rexxu při programování webových aplikací.

Crown

Henri Henault & Sons and CGI Programming - Knihovna funkcí, které pomáhají programátorovi CGI skriptů rychle vytvářet dynamické HTML stránky v jazyce Rexx.

Crown

Hobbes OS/2 Archive - Napište Rexx do Quick search: pole a získáte kolekci programů a programových prostředků.


Velmi zajímavé...

Crown

René Vincent Jansen - Hned sedm přesvědčivých důvodů Reného Vincenta Jansena proč si ponechat REXX v „programátorské brašně“.

Crown

Mark Humphrys - Umělá inteligence & REXX: Jak můj program prošel Turinovým testem se zdrojovým kódem programu MGonzNet.


Kam dál ... hlavní str. english

od 1. ledna 2000, naposledy změněno 13. dubna 2018
Copyright © 2000-2018 Vladimír Zábrodský, RNDr.
 
mail